Vyhledávání


Ostatní ceníky

ztráta klíče

4 800,-

ztráta OTP

600,-

ztráta RZ

800,-

ztráta zelené karty

240,-

ztráta kuponu dálniční známky

1500,-

nájezd více jak 1500km po
plánované servisní kontrole

12 000,-

porušení smlouvy

10000,-

storno rezervace méně než 24 hod před jejím začátkem

30% / cena

ukončení smlouvy před jejím vypršením

30% / cena

nepřevzetí vozidla v objednaném čase přistavení *       

400,-

nepřistavení vozidla v objednaném čase vrácení *

400,-

parkování na letišti Praha

100,- / 15 min


* pouze při objednání přistavení / odstavení vozidla na adrese zákazníka

ceny uvedeny vč. dph 21%